TRENIŅA KURSS

latvia_square_icon_64Šī kursa mērķis ir palielināt nodarbinātības iespējas cilvēkiem ar invaliditāti, kā arī nodrošināt viņus ar zināšanām, prasmēm un attieksmi, lai viņi varētu uzsāktu savu biznesu, ņemot vērā likumdošanu un kultūras īpatnības dažādās Eiropas valstīs.

Treniņa kurss
anbimedia, Design

The European Commission support for the production of this publication
does not constitute an endorsement of the contents which reflects the
views only of the authors, and the Commission cannot be held
responsi­ble for any use which may be made of the information
contained therein.