KURSZ SZKOLENIOWY

poland_square_icon_64Kurs ten ma na celu zwiększenie zatrudnialności osób niepełnosprawnych, a także dostarczenie im niezbędnej wiedzy, umiejętności i postaw potrzebnych do rozpoczęcia kariery oraz własnej działalności gospodarczej. Program kursu bierze pod uwagę prawne i kulturowe uwarunkowania różnych krajów europejskich.

KURSZ SZKOLENIOWY
anbimedia, Design

The European Commission support for the production of this publication
does not constitute an endorsement of the contents which reflects the
views only of the authors, and the Commission cannot be held
responsi­ble for any use which may be made of the information
contained therein.