KORS TA’ TAĦRIĠ

malta_square_icon_64L-għan ta’ dan il-kors huwa żieda fil-kapaċità ta’ persuni b’diżabilità li jiksbu impjieg, kif ukoll li jigħatawlhom l-għarfien, is-snajja’ u l-attitudni li hemm bżonn sabiex iniedu n-negozju tagħhom stess. Dan kollu fil-kuntest tal-bżonnijiet leġislattivi u l-pekuljaritajiet kulturali ta’ pajjiżi differenti fl-Ewropa.

Training Course
anbimedia, Design

The European Commission support for the production of this publication
does not constitute an endorsement of the contents which reflects the
views only of the authors, and the Commission cannot be held
responsi­ble for any use which may be made of the information
contained therein.