EĞİTİM KURSLARI

turkey_square_icon_64Bu kurslar engelli bireylerin çalıştırılabilirliklerini kolaylaştırmak yanında onların bilgi, yetenek ve temel becerilerini artırmak suretiyle kendi işlerini kurabilmeleri konusunda farklı ülkelerdeki hukuki mevzuat ve işletme kültürleri konusunda yetilerini artırmak amaçlanmıştır.

Eğitim Kursu
anbimedia, Design

The European Commission support for the production of this publication
does not constitute an endorsement of the contents which reflects the
views only of the authors, and the Commission cannot be held
responsi­ble for any use which may be made of the information
contained therein.