BİLGİ BANKASI

turkey_square_icon_64Bilgi bankası; Avrupa çapında, engellilerin özel ihtiyaçlarına yönelik olarak, çok farklı, hukuki danışmanlık, iş bulma, yardım, destek, sosyal içerme kurumlarına ve kaynaklarına erişimlerine yönelik bilgi, kaynak ve linklerini kapsamaktadır.

BILGI BANKASI
anbimedia, Design

The European Commission support for the production of this publication
does not constitute an endorsement of the contents which reflects the
views only of the authors, and the Commission cannot be held
responsi­ble for any use which may be made of the information
contained therein.