BIBLIOTEKA ŹRÓDŁOWA

poland_square_icon_64Biblioteka zawiera różnorodne materiały oraz linki do aktów prawnych związanych z inkluzją osób niepełnosprawnych do rynku pracy, dodatkami  oraz listami agencji zatrudnienia w Unii Europejskiej.

Biblioteka zródlowa

 

 

anbimedia, Design

The European Commission support for the production of this publication
does not constitute an endorsement of the contents which reflects the
views only of the authors, and the Commission cannot be held
responsi­ble for any use which may be made of the information
contained therein.