TAVSİYELER

turkey_square_icon_64Bu bölümdeki iyi uygulama örnekleri ve tavsiyeleri, engelli bireylerin eğitim kurumlarından çalışma ortamlarına daha yumuşak bir geçiş sağlayabilmeleri amacıyla Avrupa Birliği çapındaki tüm Sivil Toplum Kuruluşlarına örnek  proje çalışmaları ortaya koyabilmelerine yardımcı olmak  gayesi ile sunulmuştur.

İyi Uygulama Örnekleri
anbimedia, Design

The European Commission support for the production of this publication
does not constitute an endorsement of the contents which reflects the
views only of the authors, and the Commission cannot be held
responsi­ble for any use which may be made of the information
contained therein.