REKOMENDACJE

poland_square_icon_64Zbiór dobrych praktyk oferujących praktyczne rekomendacje jak zapewnić osobom niepełnosprawnym łatwiejsze przejście ze środowiska edukacyjnego do pracy, dzięki różnorodnym inicjatywom organizacji pozarządowych w Europie.

anbimedia, Design

The European Commission support for the production of this publication
does not constitute an endorsement of the contents which reflects the
views only of the authors, and the Commission cannot be held
responsi­ble for any use which may be made of the information
contained therein.