RAKKOMANDAZZJONIJIET

malta_square_icon_64Din il-ġabra ta’ każijiet ta’ prattiċi tajbin tagħti rakkomandazzjonijiet prattiċi dwar kif wieħed jipprovdi lil persuni b’diżabilità tranżizzjoni b’inqas xkiel mill-qasam edukattiv għall-post tax-xogħol. Dan permezz ta’ għadd ta’ inizjattivi minn organizzazzjonijiet fis-soċjetà ċivili madwar l-Ewropa.

Good Practice Cases
anbimedia, Design

The European Commission support for the production of this publication
does not constitute an endorsement of the contents which reflects the
views only of the authors, and the Commission cannot be held
responsi­ble for any use which may be made of the information
contained therein.