IETEIKUMI

latvia_square_icon_64Šie, labās prakses piemēri sniedz praktiskus ieteikumus, kā nodrošināt cilvēkiem ar invaliditāti vienmērīgāku un vieglāku pāreju no izglītības iestādes uz darba vietu, caur dažādām iniciatīvām, ko veikušas sabiedriskās organizācijas Eiropā.

Labās prakses piemēri
anbimedia, Design

The European Commission support for the production of this publication
does not constitute an endorsement of the contents which reflects the
views only of the authors, and the Commission cannot be held
responsi­ble for any use which may be made of the information
contained therein.