MODUŁ DYDAKTYCZNY

poland_square_icon_64Moduł DEM (ang. didactic ethic module) dostarcza podstawowych informacji mających na celu zrozumienie kwestii niepełnosprawności w różnych krajach Unii Europejskiej oraz zachęcenie edukatorów edukacji formalnej i nieformalnej do poprawy wzajemnych relacji z osobami niepełnosprawnymi, a także do stworzenia środowiska kształcenia oraz środowiska pracy odpowiadającego potrzebom osób niepełnosprawnych.

COMMENT ON THE DEM MODULE

Jak zachować się wobec osoby z niepełnosprawnością? Jak zwracać się do osoby z niepełnosprawnością? Czy ludzie z niepełnosprawnością są włączeni w społeczeństwo i miejsca pracy?

Każdy z nas spotyka się z różnymi przypadkami niepełnosprawności nie zawsze wiedząc, jak ma postąpić, co mówić, i być może, nie zachowujemy się właściwie. Moduł dydaktyczny „Etyka pracy z osobami niepełnosprawnymi” jest dokumentem, który ma na celu odpowiedzieć na te pytania; bardziej innowacyjne w tym kompendium jest to, że mówi o niepełnosprawności w sposób dynamiczny w pierwszej kolejności prosząc czytelników o samodzielne sprawdzenie się.

Moduł dydaktyczny może być dobrym początkiem do zbliżenia się do świata niepełnosprawności i otworzenia swojego umysłu; jednocześnie czytelnik musi pamiętać, że nie jest to dokument naukowy, zatem nie dostarczy on kompletnej wiedzy na temat niepełnosprawności. Również terminy stosowane w module nie muszą być traktowane za jedynie poprawne; zależą one od perspektywy osoby stosującej je, na przykład, punkt widzenia lekarza będzie różnił się od punktu widzenia edukatora czy samej osoby niepełnosprawnej.

Filozofia, na której opiera się podręcznik jest taka, że najlepszym sposobem podejścia do danego tematu jest szacunek do ludzi, z lub bez niepełnosprawności, bycie otwartym i ciekawym, zaakceptowanie wszystkiego, co najlepsze oraz refleksja nad tym.

DEM PL Polish.pdf
anbimedia, Design

The European Commission support for the production of this publication
does not constitute an endorsement of the contents which reflects the
views only of the authors, and the Commission cannot be held
responsi­ble for any use which may be made of the information
contained therein.