INVALIDITĀTES
ĒTIKAS MODULIS

latvia_square_icon_64Šis modulis nodrošina pamatinformāciju, lai veicinātu izpratni par invaliditātes jautājumiem dažādās Eiropas savienības  valstīs un iedrošinātu formālos un neformālos izglītotājus/pedagogus uzlabot sadarbību un komunikāciju ar personām ar invaliditāti. Radot iekļaujošu mācīšanās un darba vidi.

KOMENTĀRS INVALIDITĀTES ĒTIKAS ETIĶETEI:

Kā izturēties pret cilvēkiem ar invaliditāti? Kā zvanīt cilvēkam ar invaliditāti? Vai cilvēki ar invaliditāti ir iekļauti sabiedrībā, darba vietās un citur?
Ikviens no mums var saskarties ar cilvēkiem ar invaliditāti, jebkurā dzīves situācijā, bet ne vienmēr mēs zinām, kā izturēties, kā runāt un iespējams pat nemākam uzvesties, kad saskaramies ar cilvēkiem ar invaliditāti. Invaliditātes Ētikas Etiķete ir dokuments, kas var, palīdzēt, atbildēt uz šiem jautājumiem. Apkopojumā, Jūs varat iegūt informāciju par invaliditāti dinamiskā veidā, pārbaudot sevi un analizējot dažādas situācijas.

Invaliditātes Ētikas Etiķete var būt labs sākums, lai sāktu izprast dažādas invaliditātes, tomēr lasītājam ir jāatceras, ka tas nav zinātnisks dokuments un dokuments nesniedz pilnīgas zināšanas par invaliditāti. Tā pat termini, kas tiek izmantoti modulī var dažādās vietās, valstīs atšķirties, atkarībā no tā, kas šo terminus lieto. Piemēram, termini, ko lieto ārsti atšķiras no terminiem, ko lieto apmācītāji, pedagogi vai paši cilvēki ar invaliditāti.

Invaliditātes Ētikas Etiķetes filozofija balstās uz to, ka labākais veids, kā izprast cilvēku ir cienīt viņu, vienalga vai tas ir cilvēks ar vai bez invaliditātes. Esiet atvērti, ziņkārīgi un ņemiet labāko, ko var no šīs etiķetes, saistībā ar invaliditāti.

DEM LT Latvian.pdf
anbimedia, Design

The European Commission support for the production of this publication
does not constitute an endorsement of the contents which reflects the
views only of the authors, and the Commission cannot be held
responsi­ble for any use which may be made of the information
contained therein.