ENGELLİLERLE ETİKSEL ETKİLEŞİM MODÜLÜ

turkey_square_icon_64Bu modül Avrupa Birliğine üye ve bazı üyelik adayı ülkelerdeki  engelliler  ve onların problemlerini anlama konusunda temel bilgi veren ve de özellikle engeli olmayan eğitimci bireylerin engellilerle  resmi veya gayri resmi  iletişim kurma ve etkileşimde bulunma hususlarında bilgilendirme,  teşvik ve motivasyon sağlama amacıyla hazırlanmıştır. Böylece engelsiz öğrenme ve çalışma ortamı yaratılabilmesi konusunda  bir farkındalık oluşturmak hedeflenmiştir.

COMMENT ON THE DEM MODULE

Engeli olan bireylere karşı nasıl davranılmalıdır? Engeli olan bir bireye nasıl hitap etmelidir? Engelliler hem toplumsal hayatta hem de iş hayatında tam olarak kabul görmekte midir?

Herbirimiz, farklı engellilikleri olan bireylerle her yerde veya her zaman karşılaşabilmekteyiz. Ancak çoğu zaman onlar karşısında nasıl davranacağımızı veya nasıl konuşacağımızı tam olarak da bilemeye bilmekteyiz. Bu Engelli Etiği Modülü (Engellilerle medeni ilişkiler, adabı muaşeret kuralları) tam da bu türden soruları cevaplamak üzere hazırlanmıştır. Bu modül yenilikçi ve dinamik bir yaklaşımla hazırlanmış olup, okuyucuların, yukarıdaki sorulara cevap bulmasını sağlamadan önce kendilerini test etmelerini temine de etmektedir.

Bu modül kendi zihninizi açmak ve engellilerin dünyasını anlamak için, iyi bir başlangıç oluşturabilir. Ancak, şunu da hatırlatmakta fayda vardır ki bu çalışma tüm sorularınıza tam olarak bilimsel cevaplar vermek üzere hazırlanmış bir belge değildir. Ayrıca, bu çalışmada kullanılan terminoloji de tartışmaz kullanılması gerekenlerden değildir. Bu konuda bir doktorun yaklaşımı, bir eğitimcinin yaklaşımı, hatta bir engellinin yaklaşımı da farklı olabilir.
Bu modülün temel felsefesi, engeli olsun olmasın tüm bireylere en iyi şekilde yaklaşmak, açık görüşlülük ve kibar davranmak üzerine bina edilmiştir.

DEM TR Turkish.pdf

 

anbimedia, Design

The European Commission support for the production of this publication
does not constitute an endorsement of the contents which reflects the
views only of the authors, and the Commission cannot be held
responsi­ble for any use which may be made of the information
contained therein.