ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (DEM)

greece_square_icon_64Αυτή η ενότητα παρέχει βασικές πληροφορίες για την προώθηση της κατανόησης των θεμάτων αναπηρίας στις διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ενθάρρυνσης της τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης  ώστε να βελτιώσει την αλληλεπίδραση και την επικοινωνία  με τους ανθρώπους με αναπηρίες και να δημιουργήσει μια μη-απενεργοποίηση  της μάθησης και ένα εργασιακό περιβάλλον.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

Πως συμπεριφερόμαστε σε ένα άτομο με αναπηρία; Πως καλούμε ένα άτομο με αναπηρία; Εντάσσονται τα άτομα με αναπηρία στο κοινωνικό και εργασιακό γίγνεσθαι;

Κάθε ένας από μας μπορεί να αντιμετωπίσει καταστάσεις διαφορετικής μορφής αναπηρίας οπουδήποτε, μα δε μπορούμε κάθε φορά να ξέρουμε πώς να πράξουμε και να μιλήσουμε και ίσως να μη συμπεριφερόμαστε κατάλληλα. Η Ενότητα Ετικετών Αναπηρίας είναι ένα έγγραφο που καλείται να απαντήσει σε αυτές τις ερωτήσεις. Αυτό που είναι πιο καινοτόμο σε αυτή τη συλλογή είναι ότι αναφέρεται στην αναπηρία ως κάτι δυναμικό και καλεί τους  αναγνώστες να ελέγξουν τους εαυτούς τους.

Η Ενότητα Ετικετών Αναπηρίας μπορεί να είναι μια καλή αρχή  για μια προσέγγιση στον κόσμο της αναπηρίας και ένα άνοιγμα του μυαλού μας. Ακόμα ο αναγνώστης πρέπει να έχει κατά νου ότι αυτό δεν είναι ένα επιστημονικό έγγραφο, έτσι δε προτίθεται να δώσει μια ολοκληρωμένη γνώση σχετικά με την αναπηρία. Επίσης οι όροι που χρησιμοποιούνται στην Ενότητα δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι απόλυτα ακριβείς: Εξαρτώνται από την οπτική των ανθρώπων που τα χρησιμοποιούν , για παράδειγμα η οπτική γωνία της αναπηρία ενός γιατρού , διαφέρει από την οπτική γωνία της αναπηρία από έναν εκπαιδευτή ή από τα άτομα που έχουν αναπηρία.

Η φιλοσοφία στην οποία βασίζεται  η Ενότητα Ετικετών Αναπηρίας είναι η καλύτερη προσέγγιση κάθε θέματος που σέβεται τον άνθρωπο, με ή όχι αναπηρίες , το άνοιγμα του μυαλού και του ενδιαφέροντος, ώστε να κάνουν ότι καλύτερο και να ενεργοποιηθούν σχετικά.

DEM GR Greek.pdf

 

anbimedia, Design

The European Commission support for the production of this publication
does not constitute an endorsement of the contents which reflects the
views only of the authors, and the Commission cannot be held
responsi­ble for any use which may be made of the information
contained therein.